I. Hướng dẫn tải file trên Blog
- Video demo cách tải file:- Cập nhật ứng dụng crack mới nhất cho Mac OS --> like Fanpage: Here 

II. Hướng dẫn sửa lỗi sau khi download

- Sau khi tải về có các file này: .zip, .01, .02 ...

Đặt tất cả các file vào chung 1 thư mục rùi click đúp vào file .zip là nó tự giải nén tất cả.

- Sau khi tải về có các file này:  .001 , .002, .003 .........

 Đặt tất cả các file vào chung 1 thư mục rùi nối file bằng Split&concat -->  Click Here 


- Lỗi download trên mega: "temporary error..."

-- Cách xử lý:
+ Solution 1: Refresh trình duyệt và ấn tải lại, khuyến cáo nên sử dụng google chrome.

+ Solution 2: Đặt câu hỏi trên fanpage để admin giúp đỡ: 
https://www.facebook.com/AppsMacCrackKeygenbyJingNgok- Temporary error retrying:

- Lỗi khi mở app: "Can't be opened because it is from an unidentified developer"


- Lỗi " ... is damaged and can't be open. You should move it to trash"

-> Tải lại file đó, nếu tiếp tục lỗi Damage thì phải tải lại trên window 7 hoặc laptop khác rùi copy sang Mac (bằng usb) và cài đặt bt.

Hoặc thử cách này: http://guide-app-mac.blogspot.com/2015/04/sua-loi-app-cant-be-opened-because-it.html

- Lỗi: "Protection Error 8,10 .... "

If the error is protection error %i, then please delete the following file:


MacintoshHD -> Users/YOURNAME/Library/Preferences/com.atomixproductions.virtualdj.plist


Then re-install VirtualDJ.


- [SOLVED]This patch seems to be corrupted please make sure you get your patchers: 
https://www.youtube.com/watch?v=OPrh8ydhB9g&list=PLNtLx5g5lHeloMjF8zZZ6W1yr_rQS5nGa&index=26

The best apps

ads

Random

Apple

 
Collection The Best Apps Cracked for Mac © 2015. All Rights Reserved. Powered by Jing Ngô*k
Top